Kenar Nedir?

Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka
Örnek: O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi. O. V. KanıkBir şeyi çevreleyen çizgi.Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri.Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yerYan.Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri.1. Bir geometrik şeklin iki düzlemsel yüzünün arakesiti olan doğru veya doğru parçası. 2. Bir çizgede, iki köşeyi birleştiren bir eleman. bk. yönlükenar, yönsüzkenar.Film kuşağının iki yanı.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Bucak bucak
Buçuk
Buçuklu
Kesirli
Budak deliği
Budak
Budak özü
Budaklanma
Budaklanmak
Budaklı